Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Secret-Obsession
22:23

December 04 2017

Secret-Obsession
20:13
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaawakened awakened
Secret-Obsession
20:09
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viasleeplessy sleeplessy
Secret-Obsession
20:07
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaawakened awakened
Secret-Obsession
20:06
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viaawakened awakened
Secret-Obsession
20:05
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaawakened awakened
Secret-Obsession
19:59
1. Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu. 
2. Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden? 


Niepewność.
Reposted fromwaflova waflova viatojestpojebane2 tojestpojebane2
Secret-Obsession
19:58
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viathatwasntadream thatwasntadream
Secret-Obsession
19:48
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Secret-Obsession
19:47
Proszę Cię, po prostu pozwól mi iść już spać. Nie mam siły nawet odwrócić głowy na poduszce, a Ty mnie pytasz co dalej
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaorchis orchis
Secret-Obsession
19:26
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromimaybebad imaybebad viaWilalena Wilalena

December 02 2017

Secret-Obsession
22:53
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viabluejane bluejane
Secret-Obsession
22:50
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Secret-Obsession
22:49
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Secret-Obsession
22:35
Secret-Obsession
22:26
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud vianaturalginger naturalginger
Secret-Obsession
22:26
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol vianaturalginger naturalginger
Secret-Obsession
22:16
Niektórzy ludzie po prostu działają na innych uspokajająco.
Secret-Obsession
22:16
Więc, czy masz odwagę?
— Arctic Monkeys - Do I wanna know
Reposted fromaletodelio aletodelio viawszystkodupa wszystkodupa
Secret-Obsession
22:16
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl