Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

Secret-Obsession
21:20
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie via4777727772 4777727772
Secret-Obsession
21:18
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 via4777727772 4777727772
Secret-Obsession
21:16
9552 1ef7
Secret-Obsession
21:14
 Ktoś Cię krzywdzi, a Ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromlovvie lovvie viathatwasntadream thatwasntadream
21:14
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viathatwasntadream thatwasntadream
Secret-Obsession
21:11
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viathatwasntadream thatwasntadream
Secret-Obsession
21:05
6872 f44e
J. A.
Secret-Obsession
21:05
8819 ea15
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
Secret-Obsession
21:03
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
Secret-Obsession
21:03
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viathatwasntadream thatwasntadream
Secret-Obsession
21:02
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viathatwasntadream thatwasntadream
Secret-Obsession
21:01
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol viathatwasntadream thatwasntadream
Secret-Obsession
21:01
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Secret-Obsession
20:58
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz - "Cześć, co słychać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
Secret-Obsession
20:58
3473 5c56 500
Reposted from4777727772 4777727772
Secret-Obsession
20:57
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Secret-Obsession
20:57
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
Secret-Obsession
20:56
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaawakened awakened
Secret-Obsession
20:55
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane via4777727772 4777727772
Secret-Obsession
20:54
Le Roman de ma femme
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl